فروش ویژه

تراورتن

درباره ی یکپارچگی سنگ اطلاعاتی کسب کنید

درباره ی یکپارچگی سنگ اطلاعاتی کسب کنید

یکپارچگی سنگ

آیا سنگ مورد نظر حفره هایی دارد که به بطانه کاری نیاز داشته باشند ؟ یا ترکها و درزهایی دارد که باید آنها را چسب زد ؟ یا عیبهای دیگری دارد که برای رفع آنها باید کار یا مراقبت اضافی ، مثلا تقویت سنگ ، انجام داد ؟ این عیبها ممکن است هزینه کار را افزایش دهند و به هنگام درز بندی یا دوغاب ریزی مشکلاتی ایجاد کنند و مدتها بعد خرابی هایی از قبیل ترک خوردن ، حفره دار شدن یا پوسته شدن را به بار آورند. بعضی از سنگها ، از قبیل ( نگرو مارکینا ) پوسته می شوند ، بعضی دیگر از قبیل مرمرهای سبز که آنها را سرپانتین می نامند ، به هنگام خیس شدن تاب بر میدارن . بعضی از سنگها شوره میزنند .

درباره استانداردهای رعایت شده در طول سنگ کسب اطلاعات کنید. یقین حاصل کنید که پرداخت مورد نظر شما به آسانی حاصل خواهد شد و با همه ی آیین نامه ها و استاندارد های مربوط به مقاومت لغزشی انطباق خواهد داشت .

اطمینان حاصل کنید که مشخصه های جذبی سنگ با نیازهای شما انطباق دارد . مطمئن شوید که سنگ در آفتاب رنگ نمی بازد یا تغییر رنگ نمی دهد و ضمنا فاقد فلزات یا کانیهایی است که زنگ بزنند و آن را بد نما کنند. هر نوع سنگ را باید با توجه به کاربرد مورد نظر ، تحت آزمون های مختلف قرار داد . این آزمون هارا به عهده آزمایشگاههای صاحب صلاحیت بگذارید تا از انطباق مشخصات سنگ با استاندارد های مورد نظر خود یقین حاصل کنید. در بعضی از موارد ، سنگ را چندین بار در جریان تولید بیازمایید تا از حفظ این استاندارد ها مطمئن شوید، زیرا ممکن است خواص سنگ ، خواه در نواحی مختلف یک معدن و خواه در معادن مختلف تغییر کند.

نظر دهید

* نام :
* ایمیل :
   وب سایت : (شروع آدرس سایت باhttp://)
* نظر
کد امنیتی