فروش ویژه

تراورتن

ملاحظات زیست محیطی و نظام حقوقی مربوط به فعالیتهای استخراجی معدن

ملاحظات زیست محیطی و نظام حقوقی مربوط به فعالیتهای استخراجی معدن

محیط زیست و معدن

محیط زیست مجموعه ای بسیار عظیم و در هم پیچیده ای از اجزا و عوامل فعال گوناگونی است که بر اثر یک روند و تکامل تدریجی موجودات زنده و اجزای سازنده سطح زمین شکل گرفته است . این مجموعه که از آب ، هوا ، انرژی ، حیات زیستی و غیره تشکیل شده است ، طبیعت و کلیه موجودات زنده را دربر گرفته و بر فعالیت های انسان تاثیر می گذارد و در ضمن از آنها متاثر می شود.

نگرش گذرا بر وضعیت محیط زیست جهان در دهه گذشته نشان می دهد که نه تنها اثرات مخرب انسانی بر محیط زیست کاهش یافته ، بلکه مسائل حاد و بغرنج جدیدی مانند آلودگی شدید جو ف کاهش تنوع زیستی ، شکاف لایه ازون ، افزایش سطح آب اقیانوس ها و اثرات مختلف و متعدد ناشی از آنها، بیشتر بروز نموده است .

اثرات زیست محیطی فعالیت های بشری ، یکی از مهمترین مسائلی است که امروزه به طور فزاینده مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد.کلیه فعالیتهای انسانی به گونه ای بر محیط زیست تاثیر می گذارند که یکی از مهمترین این موارد ، فعالیت های معدنی می باشد .

  1. طبقه بندی انواع آینده های ناشی از فعالیت های استخراجی معدن

بعد از مرحله اکتشاف ، مرحله بهره برداری و استخراج می باشد که فعالیت های ناشی از عملیات استخراج ف خسارت شدیدتری نسبت به اکتشاف ، به محیط زیست طبیعی وارد می کند با ارزیابی های زیست محیطی و مطالعات مقدماتی که در مرحله اکتشاف از آن بهره گرفته ایم می توانیم در این مرحله نیز آثار و صدمات زیان بار ناشی از استخراج را به حداقل برسانیم.

در فعالیت های استخراجی سنجش و کنترل آلودگی هوا ، خاک ، آب و صوت باید به صورت مستمر انجام گیرد با تدوین و اجرای دستورالعمل های مرتبط باید اطمینان حاصل کرد که این عوامل آلوده کننده، در حدود مجاز قرار داشته باشند و آسیبی به محیط کار ومحیط زیست نرسانند .

  1. عوارض زیست محیطی فعالیت های استخراج معدن و نحوه کنترل آن ها

در فعالیت های استخراجی از معادن قطعا محیط زیست قربانی خاموش آن خواهد بود ، لذا آثار و عوارضی زیان بار ، از این عملیات برجای خواهد گذاشت ، باشناخت این آثار و نحوه مدیریت آنها می توانیم آلودگی های این بخش از فعالیت های معدنی را کنترل نمائیم .

منبع : مجله شهر سنگ - نوشته حسین استرکی دانشجوی دکترای تخصصی حقوق بین الملل عمومی

نظر دهید

* نام :
* ایمیل :
   وب سایت : (شروع آدرس سایت باhttp://)
* نظر
کد امنیتی