فروش ویژه

تراورتن

فاصله کارخانجات سنگبری و معادن سنگ با سایر کسب و کارهای ایران و استفاده از نگاه سیستماتیک و دید مدیریتی برای جبران شکاف

فاصله کارخانجات سنگبری و معادن سنگ با سایر کسب و کارهای ایران و استفاده از نگاه سیستماتیک و دید مدیریتی برای جبران شکاف

مقدمه

چندی است که سازمان مدیریت صنعتی به تبعیت از مجله فورچون ، شرکت های برتر اران را برای سالیان متوالی رتبه بندی می کند. این فهرست با الهام ازرسالت سازمان با فراهم نمودن آمار و اطلاعات شفاف و مفید درمورد بنگاههای اقتصادی کشور ، فضای روشن تری از کسب و کار اقتصادی کشور ارائه می دهد و به مدیران ، سیاست گذاران و پژوهش گران ، یاری می رساند تا شناخت و درک دقیق تری از مقیاس ، ساختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاه های اقتصادی بزرگ کشور بیابند. با تهیه این فهرست تلاش می شود که تصویری سالانه و متکی به آمارهای کمی قابل اعتماد ، از چگونگی تغییرات در آرایش بنگاه های بزرگ کشور و صنایع و فعالیت های اقتصادی مختلف در کنار یکدیگر ارائه دهد. پویایی، تداوم و تسریع روند توسعه بنگاه های اقتصادی و در پی آن کل اقتصاد کشور در گرو شناخت کامل و صحیحی از نقاط قوت و ضعف مفاهیم نسبی هستند که بر مبنای مقایسه استوار می باشند، در این فهرست با مقایسه صنایع و بنگاه های اقتصادی کشور با یکدیگر، زمینه ای فراهم می شود که می تواند راهنمای مفیدی برای مدیران و سیاست گذاران و سرمایه گذاران باشد و منجر به تحقیقات پژوهش گران در جهت شناخت فضا کسب وکار از زوایایی تازه گردد.

هدف آن است که با ارائه این مقاله بتوانیم تلنگری به فعالان حوزه سنگ بزنیم و اذعان کنیم که با استفاده از سیستم های نوین مدیریتی، هدف گذاری و برنامه های مناسب، می توان مانند سازمان های کشورهایی همچون امریکا، چین، ژاپن و آلمان به نست خود از رشد اقتصادی مناسبی برخوردار بود.

در ایران، سازمان ها بر اساس شاخص های زیر رتبه بندی می شوند که می توان آنها را بخشی از شاخص های عملکردی و بهره وری دانست.

شاخص ها

عنوان دسته بندی

فروش، رشد فروش،فروش سرانه ،ارزش افزوده،دارایی، رشد دارایی،تعداد کارکنان، رشد اشتغال

شاخص های اندازه و رشد شرکت

سودآوری، رشد سود، بازده فروش، بازده داراییبازده ارزش ویژه،گردش دارایی،نسبت مالکانه

شاخص های سودآوری و عملکرد

صادرات،صادرات سرانه،رشد صادرات، نسبت صادرات به فروش

شاخص های صادرات

نسبت جاری، نسبت خالص وجوه ناشی از عملیات به فروش، نسب خالص وجوه ناشی از عملیات به سود عملیاتی

شاخص های نقدینگی

نسبت بدهی، نسبت پوشش هزینه بهره

شاخص های بدهی

ارزش بازار،بازده بازار حقوق صاحبان سهام 

شاخص های بازار

 

مهمترین عاملی که عملکرد سازمان براساس شاخص های تعریف شده مورد قبول می کند. رشد سریع آنها نسبت به سال های گذشته است.

امید است روزی فرارسد تا استفاده از تکنیک ها و سیستم های مدیریتی به عنوان ابزارهایی کاربردی و اجرایی ، و نه صرفا تبلیغاتی ، در کارخانجات و صنایع وابسته به سنگ در کشور به طور گسترده و یکپارچه نهادینه شود و بتوان با این زبان مشترک از Wolrd Class و الگوهای مناسب داخلی و خارجی در راستای گذر از بحران و حتی رشد و شکوفایی استفاده نمود. بایستی به این نکته توجه داشت که استفاده از خبرگان، الگوها، شناخت تهدیدها، فرصت ها، قوت ها و ضعف ها همگی نگاه به آینده دارند و می توان راه پیش رو را با آنها حدس زد و آنطور که می خواهیم آن را بسازیم.

نظر دهید

* نام :
* ایمیل :
   وب سایت : (شروع آدرس سایت باhttp://)
* نظر
کد امنیتی