فروش ویژه

تراورتن

میزان تخلخل در سنگ و ارتباط آن با جذب آب

میزان تخلخل در سنگ و ارتباط آن با جذب آب

تخلخل نشان دهنده حجم فضاهای خالی موجود در سنگ است و لذا سنگ با تخلخل کم مقدار کمی آب میتواند جذب کند ، اما سنگ با تخلخل زیاد ممکن است مقادیر زیادی آب جذب و در خود نگه دارد .البته باقی ماندن آب در سنگ بستگی به ابعاد و شکل منافذ نیز دارد .منافذ کوچک بخاطر خاصیت مویینگی ،آب بیشتری جذب میکنند و بالعکس اگر منافذ بزرگ باشند ،آب ساده تر حارج می شوند .در برخی موارد علارغم تخلخل بالا ، میزان جذب آب پایین مشاهده می گردد لزوما رابطه مستقیمی بین این دو وجود ندارد .

سنگها را بر اساس درصد تخلخل ظاهری به گروههای زیر تقسیم می کنند:

-          سنگهای با تخلخل خیلی زیاد بالاتر از 20 درصد

-          سنگها با تخلخل زیاد 10 تا 20 درصد

-          سنگها با تخلخل نسبتا زیاد 5 تا 10 درصد

-          سنگها با تخلخل متوسط 5/2 تا 5 درصد

-          سنگها با تخلخل کم 1 تا 2/5 درصد

-          سنگهای خیلی متراکم کمتر از 1 درصد

مقاومت فشاری چه نقشی در سنگهای ساختمانی دارد؟

مقاومت فشاری سنگ حد پایداری آن را برابر نیروهای فشاری اعمال شده نشان می دهد . به این خاصیت بیش از حد توجه شده است . از این رو اکثرا این تنها آزمایشی است که بر روی سنگ انجام می شود.

منبع : ماهنامه حجار – دکتر شهریار محمودی

نظر دهید

* نام :
* ایمیل :
   وب سایت : (شروع آدرس سایت باhttp://)
* نظر
کد امنیتی