فیلتر بر اساس دسته

تراورتن

تراورتن شکلاتی

تراورتن شکلاتی

تراورتن شکلاتی 10 محصول یافت شد.

 • جنس سنگ :تراورتن نوع سنگ : شکلاتی کد سنگ : 194 ابعاد سنگ : 40 طول ضخامت سنگ : 2 سانتی متر قیمت سنگ: 55000 تومان موجودی انبار : 85/20 مترمربع تاریخ بروز رسانی : 1396/11/03 تراورتن سنگ آهکی است که در اثر فعالیت چشمه های آب گرم تشکیل می شود . بطور کلی در طی فرآیند تشکیل ذخایر تراورتن، آبهای گرم از بین طبقات سنگ های کربناتی به ویژه سنگ آهک عبور می کنند .

  550,000 ریال
 • جنس سنگ : تراورتن نوع سنگ : شکلاتی کد سنگ : 221 ابعاد سنگ : 40 طول ضخامت سنگ : 2 سانتی متر قیمت سنگ 65000 تومان موجودی انبار : 0 مترمربع تاریخ بروز رسانی : 1396/11/03 تراورتن سنگ آهکی است که در اثر فعالیت چشمه های آب گرم تشکیل می شود . بطور کلی در طی فرآیند تشکیل ذخایر تراورتن، آبهای گرم از بین طبقات سنگ های کربناتی به ویژه سنگ آهک عبور می کنند .

  650,000 ریال
 • جنس سنگ :تراورتن نوع سنگ : شکلاتی کد سنگ : 220 ابعاد سنگ : 40 طول ضخامت سنگ : 2 سانتی متر قیمت سنگ: 65000 تومان موجودی انبار : 27/16 مترمربع تاریخ بروز رسانی : 1396/11/03 تراورتن سنگ آهکی است که در اثر فعالیت چشمه های آب گرم تشکیل می شود . بطور کلی در طی فرآیند تشکیل ذخایر تراورتن، آبهای گرم از بین طبقات سنگ های کربناتی به ویژه سنگ آهک عبور می کنند .

  650,000 ریال
 • جنس سنگ : تراورتن نوع سنگ : شکلاتی بی موج کد سنگ : 198 ابعاد سنگ : 40 طول ضخامت سنگ : 2 سانتی متر قیمت سنگ: 55000 تومان موجودی انبار : 305/28 مترمربع تاریخ بروز رسانی : 1396/11/03 تراورتن سنگ آهکی است که در اثر فعالیت چشمه های آب گرم تشکیل می شود . بطور کلی در طی فرآیند تشکیل ذخایر تراورتن، آبهای گرم از بین طبقات سنگ های کربناتی به ویژه سنگ آهک عبور می...

  550,000 ریال
 • جنس سنگ : تراورتن نوع سنگ : شکلاتی موجدار کد سنگ : 193 ابعاد سنگ : 40 طول ضخامت سنگ : 2 سانتی متر قیمت سنگ: 55000 تومان موجودی انبار : 92/40 مترمربع تاریخ بروز رسانی : 1396/11/03 تراورتن سنگ آهکی است که در اثر فعالیت چشمه های آب گرم تشکیل می شود . بطور کلی در طی فرآیند تشکیل ذخایر تراورتن، آبهای گرم از بین طبقات سنگ های کربناتی به ویژه سنگ آهک عبور می کنند .

  550,000 ریال
 • جنس سنگ : تراورتن نوع سنگ : شکلاتی کد سنگ : 192 ابعاد سنگ : 40 طول ضخامت سنگ : 2 سانتی متر قیمت سنگ: 55000 تومان موجودی انبار : 268 مترمربع تاریخ بروز رسانی : 1396/11/03 تراورتن سنگ آهکی است که در اثر فعالیت چشمه های آب گرم تشکیل می شود . بطور کلی در طی فرآیند تشکیل ذخایر تراورتن، آبهای گرم از بین طبقات سنگ های کربناتی به ویژه سنگ آهک عبور می کنند .

  550,000 ریال
 • جنس سنگ : تراورتن نوع سنگ : شکلاتی کد سنگ : 200 ابعاد سنگ : 40 طول ضخامت سنگ : 2 سانتی متر قیمت سنگ: 55000 تومان موجودی انبار : 557/76 مترمربع تاریخ بروز رسانی : 1396/11/03 تراورتن سنگ آهکی است که در اثر فعالیت چشمه های آب گرم تشکیل می شود . بطور کلی در طی فرآیند تشکیل ذخایر تراورتن، آبهای گرم از بین طبقات سنگ های کربناتی به ویژه سنگ آهک عبور می کنند .

  550,000 ریال
 • جنس سنگ : تراورتن نوع سنگ : شکلاتی کد سنگ : 222  ابعاد سنگ : 40 طول ضخامت سنگ : 2 سانتی متر قیمت سنگ: 65000 تومان موجودی انبار : 121/90 مترمربع تاریخ بروز رسانی : 1396/11/03 تراورتن سنگ آهکی است که در اثر فعالیت چشمه های آب گرم تشکیل می شود . بطور کلی در طی فرآیند تشکیل ذخایر تراورتن، آبهای گرم از بین طبقات سنگ های کربناتی به ویژه سنگ آهک عبور می کنند .

  650,000 ریال
 • جنس سنگ : تراورتن نوع سنگ : شکلاتی کد سنگ : 197 ابعاد سنگ : 40 طول ضخامت سنگ : 2 سانتی متر قیمت سنگ: 55000 تومان موجودی انبار : 358/40 مترمربع تاریخ بروز رسانی : 1396/11/03 تراورتن سنگ آهکی است که در اثر فعالیت چشمه های آب گرم تشکیل می شود . بطور کلی در طی فرآیند تشکیل ذخایر تراورتن، آبهای گرم از بین طبقات سنگ های کربناتی به ویژه سنگ آهک عبور می کنند .

  550,000 ریال
 • جنس سنگ : تراورتن نوع سنگ : شکلاتی کد سنگ : 201 ابعاد سنگ : 40 طول ضخامت سنگ : 2 سانتی متر قیمت سنگ: 55000 تومان موجودی انبار : 72 مترمربع تاریخ بروز رسانی : 1396/11/03 تراورتن سنگ آهکی است که در اثر فعالیت چشمه های آب گرم تشکیل می شود . بطور کلی در طی فرآیند تشکیل ذخایر تراورتن، آبهای گرم از بین طبقات سنگ های کربناتی به ویژه سنگ آهک عبور می کنند .

  550,000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 آیتم